خشت اول: در باب معماری سیستم تبلیغات فروشندگان دیجیکالا

خشت اول: در باب معماری سیستم تبلیغات فروشندگان دیجیکالا
دو سه ماهی بود که از شروع کارم در یکتانت می‌گذشت. به نقطه‌ای رسیده بود...