تعداد کل لایک ها: ۲۲

مهندس نرم افزار در یکتانت. <<کیفیت رو فدای کمیت نکنیم.>>
علاقه‌مند به تکنولوژی و بیزینس و زندگی. linkedin.com/in/raleyasin
برنامه‌نویس
دانشجو و توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزار | حق بازنشر مطالب محفوظ است.
سالک .[ ل ِ ] (ع ص ، اِ) مسافر و راه رونده.
Business Developer
دانشجوی مستر دانشگاه کلگری | علاقه مند دیتاساینس
جایی برای اشتراک چالش‌ها و تجربه‌های بچه‌های یکتانت و زیرمجموعه‌هاش و ترسیمی از نقشه‌های راه. https://www.yektanet.com/careers
just a tech / DevOps / marefati110@gmail.com
هوتن القاس پور
دانشجوی علوم‌کامپیوتر امیرکبیر | مهندس نرم‌افزار یکتانت | علاقه‌مند به قصه‌ها، فلسفه و هنر